Видео

GERISS 37мм-ийн бүрэн өргөтгөлтэй телескоп суваг

GERISS Евро маягийн хавчаарыг зөөлөн нугас дээр байрлуулна

GERISS Slim box шүүгээний систем

GERISS US төрлийн нүүрний хүрээтэй кабинет 3D зөөлөн хаалттай нугас

GERISS Бүрэн өргөтгөлтэй, нүүрний жаазтай шүүгээний түгжих төхөөрөмжтэй, зөөлөн, хаалттай шургуулга шургуулга

Компанийн сурталчилгааны видео